تبلیغات
شرکت تولیدی اوج سماء - پیگیری صنادیق ارسال شده
 
شرکت تولیدی اوج سماء
شركت تولید كننده صندوق پستی و سطل زباله
درباره وبلاگ


گسترش روزافزون فعالیت های اینترنتی، روش های خرید کردن ما را نیز به کلی دگرگون کرده است. به طوری که مزایای موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه کردن آن، ترغیب می کند. امروز بیشتر افراد این روش خرید را سازگار با شرایط زندگی مدرن می بینند. همچنین ویژگی ها و طبیعت خرید اینترنتی متناسب با روحیات و نیازهای رو به رشد ما شده است.
وبسایت شرکت تولیدی اوج سماء (صاحب امتیاز این وبسایت اینترنتی قدرت کثیری طالش) که از سال 1386 رسماً فعالیت خود را در زمینه محصولات و کالاهای مصنوعات فلزی آغاز نموده و از ابتدا اهداف خود را در جهت رضایت مشتریان محترم قرار داده و در این مسیر حرکت نموده است.
آدرس : مازندران جویبار-کیلومتر 4 جاده قائمشهر پیچ درودگران شرکت صنایع فلزی اوج سماء
تلفکس : 42533419 - 011

مدیر وبلاگ : قدرت کثیری طالش

نام گیرنده : اداره کل پست بندرعباس

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : بندرعباس

شناسه مرسوله ارسال شده : 853959614800005320079127


تعداد محصول ارسالی : 2 واحد صندوق تک واحدی قابل منتاژ

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : صدیقیان

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : تهران

شناسه مرسوله ارسال شده : *****

تعداد محصول ارسالی : 1 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : محمد فاروغی بجد

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : بیرجند

شناسه مرسوله ارسال شده : *****

تعداد محصول ارسالی : 25 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : رضا حکمتی

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : ارومیه

شناسه مرسوله ارسال شده : *****

تعداد محصول ارسالی : 22 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : آقای باقرزاده

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : مشهد

شناسه مرسوله ارسال شده : *****

تعداد محصول ارسالی : 1 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/

نام گیرنده : آقای مختاری

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : مشهد

شناسه مرسوله ارسال شده : 853959528500002070009119

تعداد محصول ارسالی : 1 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : خانم رهمنی

کد پستی گیرنده : 4481616995

مقصد : قزروین تاکستان

شناسه مرسوله ارسال شده : ***

تعداد محصول ارسالی : 2 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : آقای جعفری

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : بیرجند

شناسه مرسوله ارسال شده : ***

تعداد محصول ارسالی : 1 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : آقای اصغر دوخت

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : تهران

شناسه مرسوله ارسال شده : ***

تعداد محصول ارسالی : 5 واحد صندوقنام گیرنده : اداره پست بابلسر

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : بابلسر

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395047412700389394

تعداد محصول ارسالی : 4 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : اداره پست سلمانشهر

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : سلمانشهر

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395046711900389409

تعداد محصول ارسالی : 6 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : اداره پست رامسر

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : رامسر

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395046911900374813

تعداد محصول ارسالی : 44 واحد صندوق

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : اصغر دخت

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : تهران

شناسه مرسوله ارسال شده : ***

تعداد محصول ارسالی : صندوق 5 واحدی

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : علیزاده

کد پستی گیرنده : ***

مقصد : کرج - صفا دشت

شناسه مرسوله ارسال شده : ***

تعداد محصول ارسالی : 3واحد چرخدار + 2عدد ثابت

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : علیزاده

کد پستی گیرنده : 4817795583

مقصد : اداره پست ساری - سورک

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395484412700342476

تعداد صنادیق ارسالی : 6 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : علیزاده

کد پستی گیرنده : 4817795583

مقصد : اداره پست ساری - سورک

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395004812700327034

تعداد صنادیق ارسالی : 4 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : طالشی

کد پستی گیرنده : 4691784541

مقصد : اداره پست پل رامسر

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102046912709582770

تعداد صنادیق ارسالی : 10 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : یوسفی

کد پستی گیرنده : 4791745415

مقصد : اداره پست پل سفید

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102047912709582879

تعداد صنادیق ارسالی : 10 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : یوسفی

کد پستی گیرنده : 4787154541

مقصد : اداره پست پل سفید

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102047912709582983

تعداد صنادیق ارسالی : 10 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : رستمی

کد پستی گیرنده : 4787154541

مقصد : اداره پست زیراب

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102047812709583147

تعداد صنادیق ارسالی : 10 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : رستمی

کد پستی گیرنده : 4787178455

مقصد : اداره پست زیراب

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102047812709583043

تعداد صنادیق ارسالی : 10 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : مهندس طیبی

کد پستی گیرنده : 4817795583

مقصد : اداره پست سلمانشهر

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395046712700321661

تعداد صنادیق ارسالی : 6 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : مهندس طیبی

کد پستی گیرنده : 4817795583

مقصد : اداره پست سلمانشهر

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395046712700321556

تعداد صنادیق ارسالی : 8 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : رحمنی

کد پستی گیرنده : -

مقصد : تاکستان

شناسه مرسوله ارسال شده : -

تعداد صنادیق ارسالی : 3 واحدنام گیرنده : رحمنی

کد پستی گیرنده : 3481616995

مقصد : اداره پست قزوین - تاکستان

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102034812709581229

تعداد صنادیق ارسالی : 3 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/


نام گیرنده : خلقتی

کد پستی گیرنده : -

مقصد : تهران

شناسه مرسوله ارسال شده : 85395000011401509187

تعداد صنادیق ارسالی : 1 واحد

لینگ پیگیری سفارش مرسوله اداره پست : http://itemtracking.post.ir/نام گیرنده : حاصلی

کد پستی گیرنده : 6713969454

مقصد : کرمانشاه

شناسه مرسوله ارسال شده : 80102006711416117065

تعداد صنادیق ارسالی : 3 واحد


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :